content top

Соціологія масових комунікацій

Мета курсу: вивчення функціонування інституту засобів масової комунікації як у ретроспективі, так і в сучасному соціумі, соціологічних методів дослідження даного виду діяльності та формування, у зв’язці із іншими галузевими соціологіями, системного комплексу знань в означеній сфері.

Далее

Соціологія освіти

Мета курсу: формування поглибленого теоретичного та практично орієнтованого уявлення про соціологічні та соціальні аспекти вивчення феномена освіти.

В процесі вивчення курсу студенти повинні знати:

-особливості становлення, розвитку та функціонування системи освіти;

-модернізаційні тенденції системи освіти, особливості її реформування;

-технологію вимірювання якості освіти.

Далее

Соціологія праці та зайнятості

Соціологія праці та зайнятості: навчальна та робоча програми.

Мета курсу: надання студентам основоположних знань з курсу “Соціологія праці та зайнятості”; забезпечення належної підготовки, спрямованої на оволодіння базовими законами, категоріями соціологічного знання у сфері трудової діяльності в контексті їх подальшого використання у професійній практиці.

Далее
Страница 2 из 212
content top
ВверхВверх