content top

Соціологія сім’ї, молоді та молодіжних організацій. Питання до екзамену

1. Об’єкт та предмет соціології сім’ї.
2. Основні періоди розвитку соціології сім’ї як самостійної сфери наукового знання.
3. Перспективи розвитку соціології сім’ї в Україні.
4. Історичні форми шлюбу.
1. Сучасні форми шлюбу.
2. Співвідношення понять шлюбу і родини.
3. Альтернативи родини і шлюбу.
4. Сім’я як найважливіший соціальний інститут.
5. Характеристика родини як соціальної групи. Види сучасної родини та її життєві цикли.
6. Подружня адаптація, типи розподілення ролей у родині (структура родини).
7. Індивідуальні та соціальні функції родини і шлюбу.
8. Родина як інститут соціалізації особистості.
9. Сімейні установки та сценарії.
10. Родина як фактор деструктивного розвитку особистості.
11. Процеси дестабілізації та розпаду шлюбно-сімейних відносин.
12. Кризові періоди в житті родини.
13. Розлучення як соціальний феномен. Етапи розлучення.
14. Матеріальне становище сімей України.

Далее

Соціологія: питання до заліку та екзамену

 

 1. Статус соціології як науки. Об’єкт і предмет вивчення соціології.
 2. Основні закони і категорії соціології.
 3. Структура соціології та соціологічного знання.
 4. Функції соціології.
 5. Соціологічний реалізм та соціологічний номіналізм.
 6. Зв’язок соціології з іншими науками.
 7. Передумови становлення соціології як самостійної науки (Античність, Середньовіччя, Відродження).
 8. Позитивізм О.Конта.
 9. Соціологічна теорія Г.Спенсера.
 10. Натуралістичні та психологічні школи в соціології ХІХ – початку ХХ ст.
 11. Поняття „ідеальний тип” та теорія соціальної дії  М.Вебера.
 12. Формальна соціологія Г.Зіммеля.
 13. Соціологічна концепція Е.Дюркгейма.
 14. Теорія самогубств Е.Дюркгейма.
 15. Основні напрямки та школи сучасної західної соціології.
 16. Антиеволюціоністська теорія М. Данилевського.
 17. Сутність суб’єктивного методу П. Лаврова.
 18. «Емоційна» психологія Л. Петражицького.
 19. Плюралістична або багатофакторна теорія М. Ковалевського.
 20. Соціологічні погляди І. Мечнікова як представника географічної школи.
Далее
content top
ВверхВверх