1. Авторитет та репутація: сутність та шляхи формування.
 2. Альтруїстичні самогубства: саті та харакірі.
 3. Безпритульні тварини – як індикатор гуманності суспільства.
 4. Благодійність: добро чи ведмежа послуга?
 5. Види безробіття.
 6. Віртуальне спілкування: позитивні та негативні аспекти.
 7. Гендерна нерівність: українські реалії.
 8. Гендерна соціалізація особистості. Основні аспекти сексистського та нон-сексистського виховання.
 9. Гомосексуальні шлюби: бути чи не бути альтернативі традиційним шлюбам.
 10. Девіантна поведінка і злочинність.
 11. Демографічна проблема в Україні: причини та шляхи подолання.
 12. Евтаназія: всі за і проти. Практика в історії та сучасності.
 13. Етнічність і раса: упередження й дискримінація.
 14. Жіноча полігамія в історії розвитку шлюбно-сімейних відносин.
 15. Жіноче тіло як об’єкт експлуатації засобами масової інформації.
 16. Інтернет-залежність. Тести на виявлення Інтернет-залежної особистості.
 17. Кібуц – сучасний приклад життя у комуні.
 18. Клонування.
 19. Конфліктна модель суспільства Р. Дарендорфа.
 20. Комуна “Онеїда” – історичний приклад життя в комуні.
 21. Маніпулювання суспільною думкою: основні технології чорного ПР.
 22. Маргінальні групи та маргінальна особистість.
 23. Марксистський напрямок в соціології в контексті світового розвитку соціологічної теорії та практики.
 24. Машинний фетишизм.
 25. Моббінг як вид психологічного насильства. Шляхи подолання та соціальні наслідки.
 26. Мусульманська родина: специфіка шлюбно-сімейних відносин.
 27. Насильство в родині: види та шляхи подолання.
 28. Основні досягнення емпіричної соціології ХХ ст.
 29. Основні технології виявлення нещирості респондентів при проведенні соціологічних досліджень.
 30. Особливості соціальної стратифікації у сучасному українському суспільстві.
 31. Позитивна дискримінація та дискримінація навпаки.
 32. Порнографія: тотальна заборона чи легалізація?
 33. Принцип соціального доказу.
 34. Проблема абортів: світовий досвід та  сучасні українські реалії.
 35. Проблема легалізації проституції: за та проти.
 36. Проблема смертної кари в сучасному цивілізованому просторі.
 37. Проблема уніфікації статей.
 38. Проблеми соціалізації особистості в суспільстві перехідного типу.
 39. Процес глобалізації сучасного цивілізованого світу: перспективи
 40. Псевдоцінності.
 41. Психологія натовпу.
 42. Релігія як складовий елемент суспільного життя.
 43. Розлади харчування і культ тіла.
 44. Розлучення як деструктивне явище сучасного українського соціуму.
 45. Самогубство як ознака змін у соціальній структурі суспільства.
 46. Споживчий кошик України.
 47. Соціалізація та індивідуальна свобода.
 48. Соціальна мобільність в сучасному українському суспільстві.
 49. Соціальна структура та типи особистості.
 50. Соціологічна діяльність М.М. Ковалевського.
 51. Соціологічна діяльність Питирима Сорокіна.
 52. Соціологічні погляди Івана Франка.
 53. Соціологічні погляди М.П. Драгоманова.
 54. Субкультури в сучасному українському суспільстві.
 55. Сурогатне материнство.
 56. Суспільна думка як складний духовний елемент.
 57. Суспільство споживання.
 58. Теорія позитивно-функціонального конфлікту Л. Козера.
 59. Теорія розбитих вікон.
 60. Теорія самогубств Е. Дюркгейма.
 61. Теорія соціальних ярликів.
 62. Тимчасова дружина в ісламі.
 63. Торгівля людьми.
 64. Фемінізм: історія виникнення та сучасність.

Оставить комментарий