Головною метою курсу «Історія слов’янської філософії» є ознайомлення студентів філософського відділення освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з оригінальною філософською думкою, що зростає з світоглядних парадигм слов’янського культурного простору. Історія слов’янської філософії розглядається в широкому культурно-історичному та філософському контекстах, що дозволяє осягнути глибинні основи вітчизняної філософської культури та відчути своєрідність спільного для слов’янських народів менталітету.

Завдання курсу полягають у вивченні передумов становлення слов’янської філософії, особливостей і закономірностей історичного розвитку тих філософських традицій, що формуються в межах  єдиного слов’янського простору, а також передбачає детальний розгляд важливих філософських ідей і концепцій.

Структура курсу включає чотири основні смислові розділи. В межах першого розділу відтворюються міфологічно-світоглядні настанови праслов’янства; символізм у світонастанові слов’янських народів; формування «ментальних структур» слов’янських етносів. Також він передбачає розгляд джерел утвердження християнського світогляду у слов’янському світі; особливості прийняття християнства слов’янськими народами, розкриває особливості символіко-алегоричного методу тлумачення дійсності в пам’ятках слов’янської культури та філософії. У другому, третьому та четвертому розділах зосереджено увагу на розгляді філософської думки окремих слов’янських груп за їхньою мовно-етнографічною ознакою, а саме філософська думка південного, західного та східного слов’янства.

Програма курсу «Історія слов’янської філософії» передбачає проведення лекцій, семінарських занять і консультацій, написання рефератів та самостійне опрацювання студентами відповідного переліку тем курсу.

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

знати:

- витоки та сутності властивого слов’янам способу мислення;

- закономірності формування слов’янської філософської думки, репрезентованої філософськими традиціями слов’янських народів.

вміти:

- створювати філософський дискурс, відштовхуючись від проблематики курсу;

- вільно орієнтуватися у понятійно-категоріальному апараті курсу та його основних теоріях.

Навчальна програма

  Історія слов\
скачали - 47 раз; размер - 80 Кбайт; формат - DOC

Робоча програма

Історія слов\
скачали - 44 раз; размер - 236 Кбайт; формат - DOC

Оставить комментарий