Соціологія праці та зайнятості: навчальна та робоча програми.

Мета курсу: надання студентам основоположних знань з курсу “Соціологія праці та зайнятості”; забезпечення належної підготовки, спрямованої на оволодіння базовими законами, категоріями соціологічного знання у сфері трудової діяльності в контексті їх подальшого використання у професійній практиці.

Ознайомлення студентів з основами курсу „Соціологія праці та зайнятості” є підготовчою базою в їхній майбутній трудовій діяльності. Отриманні знання мають сприяти становленню особистісної культури конкретного майбутнього працівника, формуванню й активізації його творчого інтелектуального потенціалу, вихованню у нього раціонально-критичного підходу до аналізу різноманітних явищ та процесів, що відбуваються в сучасному соціально-економічному просторі.

Соціологія праці та зайнятості
скачали - 286 раз

Оставить комментарий