1. Ритуальні самогубства жінок в різних культурах.
 2. Питання легалізації проституції: за і проти.
 3. Субкультури в сучасному українському суспільстві як спосіб вираження молоді.
 4. Маргінальні групи та маргінальна особистість.
 5. Проблема уніфікації статей: сутність явища та його можливі наслідки.
 6. Гендерна нерівність: українські реалії.
 7. Гендерна соціалізація особистості. Основні аспекти сексистського та нонсексистського виховання.
 8. Гомосексуальні шлюби: бути чи не бути альтернативі традиційним шлюбам.
 9. Насильство в родині: види та шляхи подолання.
 10. Нерівні шлюби.
 11. Розлучення як деструктивне явище сучасного українського соціуму.
 12. Демографічна проблема в Україні: причини та шляхи подолання.
 13. Аборт: всі за і проти. Світова сучасна та українська статистика.
 14. Мусульманська родина: специфіка шлюбно-сімейних відносин.
 15. Тимчасова дружина в ісламі.
 16. Мусуме – тимчасова дружина в Японії.
 17. Жіноча полігамія в історії розвитку шлюбно-сімейних відносин.
 18. Співжиття – чи потрібен пробний шлюб?
 19. Соціалізація особистості в родині.
 20. Неповна родина: особливості та проблеми.
 21. Родина та соціальні девіації особистості.
 22. Особливості соціалізації дітей-сиріт.
 23. Особливості соціальної роботи з молодою родиною в сучасній Україні.
 24. Релігійність молоді: тоталітарні та позаконфесійні секти.
 25. Політичний екстремізм у молодіжному середовищі.
 26. Проблеми генераційного відчуження між поколіннями.
 27. Раннє батьківство.
 28. Молодь та соціальна нерівність. Соціальна мобільність як засновок розвитку суспільства.
 29. Молодь та безробіття. Характеристика основних видів безробіття, властивих для сучасної української молоді.
 30. Проблема молодіжного дозвілля.
 31. Історія виникнення та розвитку конкубінатних стосунків.
 32. Основні теорії походження екзогамії.
 33. Сурогатне материнство.
 34. Інтернет-залежність. Тести на виявлення Інтернет-залежної особистості.
 35. Самогубство серед молоді: статистика, причини, шляхи подолання.
 36. Шкідливі звички молоді як ознака не благоустрою суспільства. (Порівняльна характеристика статистичних даних із іншими країнами).
 37. Соціологія тіла: конструктивний та деструктивний впливи на формування способу та стилю життя сучасної молоді.
 38. Трудова міграція молоді: причини та характеристика.
 39. Трансформація ціннісних орієнтацій сучасного українського студентства.
 40. Авторитет і репутація: шляхи формування, підтримання, зміни та збереження.
 41. Молодіжна злочинність: загальна характеристика та сучасне становище українського соціуму.
 42. Рівень здоров’я сучасної української молоді.
 43. Вплив соціального статусу батьків на соціальне становлення молодої людини: конструктивні та деструктивні чинники.
 44. Політична активність молоді: порівняльний аналіз з іншими демографічними групами та іншими країнами світу.
 45. Специфіка молодіжної самоосвіти: загальна характеристика та статистичні дані.
 46. Статеве виховання сучасної молоді (досвід західних країн, сучасні українські реалії).
 47. Вплив соціальних стереотипів на формування молодого покоління. Проблема стереотипізованого сприйняття молоді.
 48. Гендерні стереотипи сучасної української молоді.
 49. Проблема вибору майбутньої професії та основні стратегії побудови професійної кар’єри.
 50. Моббінг як вид психологічного насильства. Шляхи подолання та соціальні наслідки.

Оставить комментарий