1. Субкультури в сучасному українському суспільстві як спосіб вираження молоді.
 2. Маргінальні групи та маргінальна особистість.
 3. Проблема уніфікації статей.
 4. Гендерна нерівність: українські реалії.
 5. Гендерна соціалізація особистості. Основні аспекти сексистського та нонсексистського виховання.
 6. Демографічна проблема в Україні: причини та шляхи подолання.
 7. Проблема абортів. Світові та українські реалії.
 8. Співжиття – чи потрібен «пробний» шлюб?
 9. Історія виникнення та розвитку конкубінатних стосунків.
 10. Соціалізація особистості в родині.
 11. Неповна родина: особливості та проблеми.
 12. Родина та соціальні девіації особистості.
 13. Девіантна поведінка та злочинність у молодіжному середовищі.
 14. Особливості соціальної роботи з молодою родиною в сучасній Україні.
 15. Релігійність молоді: тоталітарні та позаконфесійні секти.
 16. Політичний екстремізм у молодіжному середовищі.
 17. Проблеми генераційного відчуження між поколіннями.
 18. Раннє батьківство.
 19. Молодь та соціальна нерівність. Соціальна мобільність як засновок розвитку суспільства.
 20. Молодь та безробіття. Характеристика основних видів безробіття, властивих для сучасної української молоді.
 21. Проблема молодіжного дозвілля.
 22. Інтернет-залежність. Тести на виявлення Інтернет-залежної особистості.
 23. Самогубство серед молоді: статистика, причини, шляхи подолання.
 24. Шкідливі звички молоді як ознака не благоустрою суспільства. (Порівняльна характеристика статистичних даних із іншими країнами).
 25. Соціологія тіла: конструктивний та деструктивний впливи на формування способу та стилю життя сучасної молоді.
 26. Трудова міграція молоді: причини та характеристика.
 27. Трансформація ціннісних орієнтацій сучасного українського студентства.
 28. Авторитет і репутація: шляхи формування, підтримання, зміни та збереження.
 29. Молодіжна злочинність: загальна характеристика та сучасне становище українського соціуму.
 30. Рівень здоров’я сучасної української молоді.
 31. Вплив соціального статусу батьків на соціальне становлення молодої людини: конструктивні та деструктивні чинники.
 32. Політична активність молоді: порівняльний аналіз з іншими демографічними групами та іншими країнами світу.
 33. Специфіка молодіжної самоосвіти: загальна характеристика та статистичні дані.
 34. Статеве виховання сучасної молоді (досвід західних країн, сучасні українські реалії).
 35. Вплив соціальних стереотипів на формування молодого покоління. Проблема стереотипізованого сприйняття молоді.
 36. Питання легалізації проституції: за і проти.
 37. Гендерні стереотпи сучасної української молоді.
 38. Проблема вибору майбутньої професії та основні стратегії побудови професійної кар’єри.
 39. Моббінг як вид психологічного насильства. Шляхи подолання та соціальні наслідки.

Оставить комментарий