1. Об’єкт та предмет соціології сім’ї.
2. Основні періоди розвитку соціології сім’ї як самостійної сфери наукового знання.
3. Перспективи розвитку соціології сім’ї в Україні.
4. Історичні форми шлюбу.
1. Сучасні форми шлюбу.
2. Співвідношення понять шлюбу і родини.
3. Альтернативи родини і шлюбу.
4. Сім’я як найважливіший соціальний інститут.
5. Характеристика родини як соціальної групи. Види сучасної родини та її життєві цикли.
6. Подружня адаптація, типи розподілення ролей у родині (структура родини).
7. Індивідуальні та соціальні функції родини і шлюбу.
8. Родина як інститут соціалізації особистості.
9. Сімейні установки та сценарії.
10. Родина як фактор деструктивного розвитку особистості.
11. Процеси дестабілізації та розпаду шлюбно-сімейних відносин.
12. Кризові періоди в житті родини.
13. Розлучення як соціальний феномен. Етапи розлучення.
14. Матеріальне становище сімей України.
15. Вплив рівня смертності та народжуваності населення на структуру родини.
16. Диспропорція статей. Показники розлучень та вступу у шлюб.
17. Об’єкт та предмет соціології молоді. Основні завдання науки.
18. Основні концептуально-методичні підходи до вивчення молоді.
19. Сутність поняття «покоління». Види поколінь.
20. Основні характеристики молоді як соціальної групи.
21. Індивідуальні та універсальні цінності. Типологія молодіжних груп в залежності від ціннісних орієнтацій.
22. Ієрархія цінностей сучасної української молоді та тенденції її зміни.
23. Базові потреби молоді.
24. Гендерна криза сучасної молодої родини.
25. Проблеми молодої сім”ї. Специфіка соціальної роботи з молодими родинами України.
26. Освіта як соціальний феномен.
27. Роль і значення освіти для розвитку особистості та суспільства.
28. Сутність процесу виховання та його види.
29. Основні складові економічної інтеграції молоді.
30. Характеристика молодіжного безробіття.
31. Проблема формування трудової моралі у сучасної молоді.
32. Типологізація молодіжних організацій: методологічні основи та підходи.
33. Ґенеза, особливості та періодизація молодіжного руху в Україні.
34. Місце молодіжних організацій в соціальній структурі українського суспільства.
35. Етапи та види конкретно-соціологічного дослідження.
36. Програма конкретно-соціологічного дослідження.
37. Соціальний моніторинг.
38. Сутність понять «вибірка» та «генеральна сукупність». Види генеральної сукупності.
39. Вірогідні та цільові методи створення вибірок.
40. Анкетування.
41. Соціологічне інтерв’ю.
42. Соціологічне спостереження.
43. Соціологічний експеримент.
44. Аналіз документів.

Оставить комментарий