content top

Жизнь Дэвида Гейла

“Жизнь Дэвида Гейла” - драма, заставляющая задуматься над проблемой смертной казни в современном цивилизованном обществе и неидеальности судебной системы.
Дэвид Гейл – человек, который пробовал жить в соответствии со своими принципами, но, в причудливом повороте судьбы, этот преданный отец, популярный профессор и ярый противник смертной казни окажется в камере смертников за убийство активистки Констанции Харравей. За три дня до исполнения приговора Гейл соглашается дать интервью репортеру Битси Блум.

Далее

Детектор лжи. Жесты

Очень часто люди говорят не то, что думают. Выяснить скрытый смысл, подтекст общения помогает толкование мимики, жестов, интонации. В социологии этим занимается школа символического интеракционизма.
Как утверждают последователи символического интеракционизма, практически все взаимодействия между людьми предполагают обмен символами. Взаимодействуя с другими, мы постоянно ищем ключи к пониманию того, какой тип поведения соответствует данному контексту и как следует интерпретировать намерения других.

Далее

Столкновение/Crash

“Столкновение” – криминальная драма Пола Хэггиса, была представлена публике в сентябре 2004 года. Фильм номинировался в шести позициях на премию “Оскар”, в трех из которых выиграл (лучший фильм, лучший монтаж, лучший оригинальный сценарий).
Большинство персонажей фильма считают себя центром Вселенной и вовлекаются в различные конфликты, в ходе которых должны пересмотреть свои убеждения. Затрагиваются проблемы: расизма и национализма, “Я” и места “Я” в обществе. Сюжетные линии реальны, а их переплетение держит зрителя в постоянном напряжении.

Далее

Сила слова

Нет ничего хуже, чем слово, сказанное не вовремя. Нет ничего лучше, чем слово, сказанное вовремя. Словом можно убить. Словом можно возродить к жизни. Следите за своими словами, они не только определяют вас, но и поступки других людей.

Далее

Актуалізація принципу індивідуалізму в аспекті відносин особистості та суспільства

Сьогодні в Україні розв’язується стратегічно надзвичайно складне завдання – входження до цивілізованого світового простору, держави якого існують на засадах незаперечних досягнень людства – соціально орієнтованої ринкової економіки, демократичної системи державного управління, непорушності прав та свобод людини. Складність і проблема цього завдання полягає не лише в подоланні кризових явищ, що охопили політичну, економічну, культурну та ін. сфери, а в надзвичайно складних умовах посттоталітарного періоду, що вимагають зміни менталітету суспільної та індивідуальної свідомості, формування вільної особистості з високою політичною, економічною і правовою культурою, яка усвідомлює власну цінність та гідність. Саме в цьому контексті сучасність спровокувала зріст та актуальність індивідуалістичних тенденцій у суспільстві.

Далее

Поняття “егоїзм” та його соціальна експлікація

Зміна політичного курсу, трансформація та модернізація соціально – економічної системи, орієнтація на західні цінності, формування нових суспільних відносин та ідеалів призводять до корінної переструктуризації українського суспільства. Колективістські ідеї та теорії, які домінували за радянської доби відступають під натиском індивідуалістичних, що стримувалися та заборонялися протягом останніх десятиліть. Така ситуація в українському суспільстві призвела до реформування інституту моральних цінностей.

Далее

Експлікація принципу індивідуалізму в німецькій класичній філософії

Експлікація принципу індивідуалізму в німецькій класичній філософії

Докорінна трансформація українського суспільства внаслідок визначених історичних обставин призвела до глибокої трансформації усієї системи цінностей пострадянської особистості, зумовивши поступове поширення і піднесення індивідуалістичних цінностей. Перед сучасним соціальним середовищем, як одним з головних креативних чинників особистості, постала важлива задача оптимізації індивідуалістичних тенденцій, їх спрямування у русло раціональної, осмисленої мотивації подій, вчинків та звершень індивіда, подолання негативного ставлення до поняття „індивідуалізм”, знешкодження та регулювання деструктивних і десолідаризуючих впливів крайніх індивідуалістичних проявів. Гострота актуальності даної проблеми посилюється і тим, що індивідуалістичні настрої властиві кожній людині без виключення. Саме тому для об’єктивного осмислення проблеми індивідуалізму доцільним є звернення до історичних надбань соціально-філософської думки, зокрема німецької класичної філософії.

Далее

Криза ідентичності як деструктивний прояв індивідуалізму: соціально-філософський аналіз

Криза ідентичності як деструктивний прояв індивідуалізму: соціально-філософський аналіз

Актуальність означеної проблеми посилюється тим, що саме сучасність вимагає від індивіда наслідування індивідуалістичної лінії поведінки. Адже, не для всіх людей пострадянського простору, зокрема і українських громадян, досвід минулого виявився корисним та придатним до нових умов життя, а життєва перспектива, пов’язана з майбутнім суспільства, зачинена або невизначена. Для того, щоб жити і діяти потрібна визначеність. Якщо ж її немає в оточуючій дійсності, якщо кожний крок в ній – експеримент з невідомими наслідками, а для кожного нового дня досвід вчорашнього вже непридатний, то цю визначеність особистість може набути, сподіваючись тільки на саму себе.

Далее

Соціальний баланс в контексті поєднання індивідуалістичної та колективістської складової: соціально-філософський аналіз

Соціальний баланс в контексті поєднання індивідуалістичної та колективістської складової: соціально-філософський аналіз

Для суспільства перехідного періоду, яким на даному етапі є Україна, цілком природною і виправданою є глибока дезорієнтованність особистості, відсутність суспільних чітко окреслених стратегій розвитку, твердих морально-етичних норм. Такі умови, на нашу думку, стимулюють і створюють велику амплітуду коливання як суспільної, так й індивідуальної свідомості, у бік гіперболізованих суджень та періодично штовхають суспільство то на шлях крайнього індивідуалізму, то повертають назад – у бік абсолютного колективізму. Тому проблематика поєднання індивідуалістичних та колективістських тенденцій як певного суспільного, так і особистісного балансу, є актуальною для сучасних українських реалій.

Далее
content top
ВверхВверх