content top

Головатий М.Ф. Соціологія молоді

У запонованому курсі лекцій розглядаються основні категорії, об’єкт і предмет соціології молоді; особливості молоді як об’єкта і суб’єкта суспільних відносин, соціальних перетворень; проблеми формування демократичної, правової, суверенної держави. Окреслені основні проблеми соціалізації молоді, формування особистісних якостей з урахуванням ціннісних орієнтації, інтересів, потреб молодих громадян. Позначені гострі проблеми становлення особистості, а також розвитку молодіжного руху.

Для викладачів, студентів, вихователів, а також усіх, хто цікавиться і займається питаннями формування і практичної реалізації молодіжної політики, вихованням молоді і її цивільним становленням. 

Далее

Соціологія сім’ї, молоді та молодіжних організацій. Питання до екзамену

1. Об’єкт та предмет соціології сім’ї.
2. Основні періоди розвитку соціології сім’ї як самостійної сфери наукового знання.
3. Перспективи розвитку соціології сім’ї в Україні.
4. Історичні форми шлюбу.
1. Сучасні форми шлюбу.
2. Співвідношення понять шлюбу і родини.
3. Альтернативи родини і шлюбу.
4. Сім’я як найважливіший соціальний інститут.
5. Характеристика родини як соціальної групи. Види сучасної родини та її життєві цикли.
6. Подружня адаптація, типи розподілення ролей у родині (структура родини).
7. Індивідуальні та соціальні функції родини і шлюбу.
8. Родина як інститут соціалізації особистості.
9. Сімейні установки та сценарії.
10. Родина як фактор деструктивного розвитку особистості.
11. Процеси дестабілізації та розпаду шлюбно-сімейних відносин.
12. Кризові періоди в житті родини.
13. Розлучення як соціальний феномен. Етапи розлучення.
14. Матеріальне становище сімей України.

Далее
content top
ВверхВверх