У запонованому курсі лекцій розглядаються основні категорії, об’єкт і предмет соціології молоді; особливості молоді як об’єкта і суб’єкта суспільних відносин, соціальних перетворень; проблеми формування демократичної, правової, суверенної держави. Окреслені основні проблеми соціалізації молоді, формування особистісних якостей з урахуванням ціннісних орієнтації, інтересів, потреб молодих громадян. Позначені гострі проблеми становлення особистості, а також розвитку молодіжного руху.

Для викладачів, студентів, вихователів, а також усіх, хто цікавиться і займається питаннями формування і практичної реалізації молодіжної політики, вихованням молоді і її цивільним становленням. 

Далее