У запонованому курсі лекцій розглядаються основні категорії, об’єкт і предмет соціології молоді; особливості молоді як об’єкта і суб’єкта суспільних відносин, соціальних перетворень; проблеми формування демократичної, правової, суверенної держави. Окреслені основні проблеми соціалізації молоді, формування особистісних якостей з урахуванням ціннісних орієнтації, інтересів, потреб молодих громадян. Позначені гострі проблеми становлення особистості, а також розвитку молодіжного руху.

Для викладачів, студентів, вихователів, а також усіх, хто цікавиться і займається питаннями формування і практичної реалізації молодіжної політики, вихованням молоді і її цивільним становленням. 

Головатий М.Ф. Соціологія молоді: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2006. – 2-ге вид. переробл. і допов. – 304 с.

Головатий М.Ф. Соціологія молоді
скачали - 321 раз; размер - 126 Мб; формат - PDF

Оставить комментарий