content top

Головатий М.Ф. Соціологія молоді

У запонованому курсі лекцій розглядаються основні категорії, об’єкт і предмет соціології молоді; особливості молоді як об’єкта і суб’єкта суспільних відносин, соціальних перетворень; проблеми формування демократичної, правової, суверенної держави. Окреслені основні проблеми соціалізації молоді, формування особистісних якостей з урахуванням ціннісних орієнтації, інтересів, потреб молодих громадян. Позначені гострі проблеми становлення особистості, а також розвитку молодіжного руху.

Для викладачів, студентів, вихователів, а також усіх, хто цікавиться і займається питаннями формування і практичної реалізації молодіжної політики, вихованням молоді і її цивільним становленням. 

Далее

Апресян Р.Г. Идея морали и базовые нормативно-этические программы

В книге анализируется природа и императивно- ценностное содержание морали. Раскрывая источники морали, автор уделяет особое внимание родовому опыту человека (в частности выраженному в отношениях матери и ребенка), который послужил социо- культурным образцом важнейших нравственных императивов – золотого правила и заповеди любви. Соответственно моральный идеал рассматривается как феномен, трансцендентный преходящему социальному опыту, утверждающий универсальные и абсолютные ценности. На основе разнообразного материала в книге реконструируются основные типы реального морального сознания, основанные на ценностях на- слаждения (гедонизм), пользы и успеха (утилитаризм), личного совершенствования (перфекционизм), сострадания и милосердной любви (альтрузим).

Книга рассчитана на специалистов в области фи- лософии и теории культуры, преподавателей гуманитарных наук.

Далее

Гендер для “чайников”

Феминизм как интеллектуальное и политическое течение – многолик, разнообразен и погружен во внутренние дискуссии. Данная книга – отнюдь не пропаганда феминистских взглядов, а предложение критического прочтения современной гендерной ситуации в России. Развитие же критического мышления ценно само по себе, потому что дает возможность внутренней свободы, личного выбора той идеологии, которая представляется человеку адекватной его видению мира и справедливой.

Но одной внутренней свободы, конечно, недостаточно. Она, говорят, возможна даже в тюрьме, если ты способен абстрагироваться от внешних условий. Большинство людей не способно… И поэтому нужно всем обществом создать такие условия жизни, чтобы эта свобода выбора могла осуществляться реально – на правовом, экономическом, политическом и культурном (символическом) уровне.

Далее

Феминистская критика и ревизия истории политической философии

“Феминистская критика и ревизия истории политической философии” - сборник , который предлагает новое феминисткое прочтение трудов известных классиков и современных текстов: от Платона до Хабермаса.

В сборнике также представлены исследования трудов Мэри Уоллстонкрафт и Симоны де Бовуар, чьи имена обычно исключаются из работ, посвященных обзору “западной политической мысли”.
В данных статьях не представлено единого феминистского видения текстов, не предлагается феминистских подходов и теоретических разработок, благодаря которым возможно существование единой перспективы теоретического развития. Показан широкий спектр множества интерпретаций и споров по таким вопросам, как патриархальное конструирование основных политических категорий, соотношение общественной и личной жизни, а также проблема равенства и различий, включая различия среди женщин.

Далее

Візуальна репрезентація ґендеру як одна з умов підтримання та відтворення соціального порядку

Біологічно задана природа людини та її соціальність переплетені надзвичайно складно. Homo Sapiens завжди в тій же мірі є і Homo Socius [1, С. 87]. Соціальна структура, як сума типізацій та створених за їхньою допомогою зразків взаємодії, що постійно повторюються [1, С. 88], передбачає класифікацію індивідів за різними ознаками: демографічними, соціально-територіальними, соціально-етнічними, корпоративними тощо. Однак у повсякденній взаємодії обличчям до обличчя, як на свідомому, так і на підсвідомому рівнях, першою відбувається категоризація індивідів за статю (біологічна характеристика демографічного поділу індивідів як представників Homo Sapiens), яка стає можливою, у більшості випадків, завдяки візуальній репрезентації ґендеру (соціокультурна характеристика поділу індивідів як представників Homo Socius).

Реалізація ґендеру хоча й залежить від статі індивіда в більшості випадків, лежить виключно в соціальній площині. Будучи символічним поняттям, шаблоном певного типу поведінки, ґендер прагне більш-менш повно реалізуватись в конкретному індивіді у межах заданого соціального порядку, тим самим підтримуючи останній та забезпечуючи певну міру успішності власного носія. Можна говорити про те, що розподіл індивідів на статі у біологічному (фізичному) світі об’єктивується у вигляді ґендеру в соціальному (символічному) просторі. Ґендер виступає як символ, принцип бачення та сприйняття жіночого та чоловічого, фемінного та маскулінного, певна ментальна конструкція.

Далее

Перспективи розвитку соціології сім’ї в Україні

Схематично описати перспективи розвитку соціології сім’ї в Україні можна наступним чином:

  • нинішній стан дослідницького затишшя триватиме ще невизначений період. Ініціювати новий підйом досліджень зможе тільки підвищення суспільного і державного інтересу до проблем сім’ї та шлюбу. Сьогодні ми маємо справу в більшості випадків лише із статистичними даними;
  •  очікувати сплеску дослідницької активності, викликаної внутрішніми науковими причинами, можна тільки у разі появи нової соціологічної парадигми, контури, суть і час появи якої передбачити зараз, звичайно, неможливо, незважаючи на те, що кількість претендентів на це місце все збільшується;
  •  розвиток соціології сім’ї в рамках вже сформованих підходів буде в найближчі роки відбуватися плавно, супроводжуючись розмиванням міждисциплінарних кордонів з культурною антропологією, історією, історичної демографією, політологією;
  • засвоєння західного досвіду і стилю теоретизування в проблематиці сім’ї та шлюбу, затвердження зразків і моделей емпіричних досліджень, прийнятих у світовій науці, буде відбуватися не надто стрімко. Таке становище, з одного боку, буде ініціювати розвиток спільних проектів та інноваційні прагнення наукової молоді, а, з іншого – вповільнюватись прагненням дослідників старшої генерації зберегти вже сформований стиль і образ діяльності, знайти власний шлях інтеграції у світове наукове співтовариство;
  • особливий вплив на розвиток соціології сім’ї нададуть жіночий рух і «генерацій ні» громадські рухи (причому не тільки молодіжні), що ще не проявилися у повній мірі;
  • у зв’язку зі зростанням організованості та мобілізаційної готовності соціальних груп, об’єднаних за гендерними і генераційних ознаками, посилиться залученість соціології сім’ї до формування практичної соціальної політики та до реформування суспільства з використанням не традиційних для української соціології каналів і методів.

На найближчий період ймовірним є наступний сценарій.

Далее

Выставка Никаса Сафронова в Черкассах

Выставка Никаса Сафронова в Черкассах

Наверное, впервые в жизни я пожалела о том, что не разбираюсь в живописи. Попав на выставку Никаса Сафронова, я растерялась. Мой, уже не однократно проверенный подход к картинам на уровне «нравится – не нравится», на этот раз не сработал и оставил чувство полного неудовлетворения, прежде всего собой. А сами работы автора оставили неопределенное послевкусие, тонкий шлейф впечатлений… Каких? Не могу сказать однозначно.

Но обо всем по порядку.

Расположилась выставка картин Никаса Сафронова (с 17 августа по 1 сентября) в Черкасском областном краеведческом музее на четвертом этаже, в комнате примерно 30-35 квадратных метров. Мы были в будний день, в рабочее время, поэтому люди возле картин не толпились, но любопытствующие все-таки были. Думаю, что наплыв посетителей в выходной день способен испортить впечатление от выставки даже самому непривередливому любителю живописи, который живет принципом – главное не форма, а содержание. Нам повезло, нам дышалось.

В выставочной экспозиции принимали участие 35 работ автора. Представленные картины я для себя условно разделила на две категории: фантасмагорические пейзажи и портреты известных личностей.

Фантасмагорические пейзажи содержат в себе и элементы сказок, и снов, и потустороннего мира. В одной картине может сочетаться сразу несколько техник исполнения, как-будто рисовал профессионал вместе с ребенком. Именно эти полотна заставляли разглядывать себя, всматриваться в детали. Не покидало смутное чувство того, что автор обманывает зрителя, от чего постоянно хотелось сказать: «Не верю!». Было стойкое ощущение, что некоторые картины вышли из-под кисти художника слишком быстро, небрежно, с одной единственной целью – продать. Эти интуитивные сомнения, что в некоторых работах тебя обводят вокруг пальца, пользуясь своим именем, а в некоторых – нет, и заставили меня пожалеть об отсутствии хоть каких-нибудь примитивных знаний в этой сфере.

Далее

Интернет-магазин Добра

Интернет-магазин Добра

В 2012 году в Украине начала работу первая в своем роде Украинская Биржа Благотворительности. Это общенациональный социальный проект, направленный на популяризацию и реализацию Добра в виде онлайн-благотворительности.

Каждый пользователь всемирной паутины Интернет, который хочет приобщиться к распространению добрых дел, может с легкостью осуществить задуманное. Стать донором Добра можно либо официально, либо анонимно, выбрав предварительно объект для своей помощи. Сама процедура помощи от силы занимает минуту и не требует обязательной регистрации на сайте. Все оптимизировано, максимально просто и быстро. Помочь нуждающимся можно из любой точки мира, в любое время дня и ночи, любым удобным для донора Добра способом. Сайт работает на трех языках: украинском, русском и английском.

Все финансовые потоки прозрачны, прослеживаемы, а сами услуги сайта абсолютно бесплатны. Биржа благотворительности построена на философии Web of Trust – Сеть Доверия. Здесь каждый пользователь может стать Адвокатом или Инспектором любого предлагаемого проекта. Он может лично приехать и проверить – правда ли то, что написано авторами проекта, куда и как расходуются собранные средства, создать свой собственный видео- или фото-отчет.

Далее

Довольны ли вы на данный момент отношениями с вашим партнером?

Насколько идеальными вы считаете ваши отношения с партнером, и что вас в них не устраивает поможет разобраться наш тест.

Далее

Легко ли с вами ужиться?

Каждый человек без исключения имеет свои привычки, особенности, уклад жизни, которые могут не совпадать с образом существования других людей. Особенно острые конфликты возникают между людьми, которые вынуждены уживаться вместе на небольшой территории и встречаться лицом к лицу каждый день. Этот тест поможет вам выяснить на сколько вы раздражаете окружающих и способны ли сами мириться с привычками вашего окружения.

Далее
Страница 4 из 25««...23456...1020...»»
content top
ВверхВверх